Větráme školy

Společnost Jitigo s.r.o. je mladá dynamická společnost působící na českém trhu od roku 2013. Jejím hlavním posláním je poskytování špičkových služeb a produktů v oblasti zdraví a zdravého životního stylu.

V rámci iniciativy Větráme školy zpracováváme odborné studie současného stavu vnitřního prostředí s garancí Prof. Škorpila.

Studie spočívá v systémovém měření vnitřního prostředí dotčených prostor a ve vyhodnocení takto získaných dat. Na tuto studii mohou následně navázat další fáze. Jedná se o projektovou přípravu, která navazuje na výsledky studie a definuje stavebně optimální instalaci navržené technologie s důrazem na minimalizaci zásahu do vnitřních prostor a obálky budovy a je nezbytná pro zpracování podkladů k žádosti o dotaci.

V případě zájmu Vám rádi zašleme nabídku na Analýzu prostředí včetně případných doporučení k odstranění nevyhovujícího stavu.

Osobou zodpovědnou za tyto projekty je Ing. Igor Šmucr, MBA , kterého můžete kontaktovat na telefonu 602 40 65 11 nebo mailem igor.smucr@gmail.com .

Více informací pak naleznete na www.vetrameskoly.cz