Větráme školy

Většina škol v České republice investovala do zateplení s cílem uspořit náklady na energie. Zateplení formou lepší izolace fasády a plastových oken však způsobilo problém s efektivním provětráváním. Ve třídách, kde je v průměru přes 20 studentů, během krátké doby narůstají hodnoty CO2 nad hygienické úrovně, které mohou vést k větší únavě žáků nebo snížené koncentraci na výuku. Pak nezbývá než otevřít okna. Efekt úspory energie tím mizí a do třídy se kromě studeného vzduchu v zimním období dostává také hluk, prach a smog.

Více na www.vetrameskoly.cz

lorem ipsum