1703 Svatojakubská cesta

 

 historie a moderní Camino

 

ruta_del_camino_de_santiago_frances-svg

Camino de Santiago (svatojakubska' cesta) je nejstarší a také nejdelší poutní cestou v Evropě. Vede ke hrobu Svatého Jakuba do města Santiaga de Compostela v západním Španělsku. Tato cesta má přes tisíc let dlouhou historii, na jejímž začátku stojí legenda o svatém Jakubovi a na jejím konci moderní sportovní doba. Za tisíc let své existence prošla poutní cesta mnoha změnami a zažila významné historické udal'osti, pomáhala lidem najít jejich cestu životem a Španělsku oprostit se od cizí nadvlády. Přesto, že byla cesta v historii několikrát zapomenuta, nezanikla zcela a v dnešní době zažívá velký rozkvět. Ročně ji prochazí tisíce poutníků z celé Evropy i ze zamoří. I když už neslouží pouze účelu, za jakým vznikla, neztratila svoje kouzlo ani pro dnešní lidi. Projít tuto poutní cestu je prý zažitkem na celý život.

cropped-bootsJak je psáno v Bibli, poslal Ježíš apoštoly kázat evangelium do všech koutů země a až na „konec světa". Apoštol Jakub se proto vydal do západního Španělska, které v tehdejší době bylo považováno za samý konec světa, a zde šířil myšlenky křesťanství. Když se vrátil do Jeruzaléma, nechal ho Herodes r. 44 za šíření zakázané víry popravit.
Jakubovi učedníci přepravili popraveného Jakuba zpět do Španělska a tam ho v místech, kde kázal, pohřbili. Dodnes se ukazuje kámen, u něhož byla bárka s pohřebním průvodem zakotvena.
Arabizací Iberského poloostrova se na hrob svatého Jakuba zapomnělo.
V roce 813 měl poustevník Pelayo vidění, při němž se mu zjevil hrob svatého Jakuba silně osvícený tajuplným světlem hvězd. Biskup Theodomiro z Iria Flavie nechal toto místo prozkoumat a tak byl objeven hrob apoštola Jakuba ajeho dvou žáků - Athanasia a Theodora.
Král Alfons II. (789-842) nechal nad hrobem postavit kapli, která byla později nahrazena katedrálou a klášterem. Kolem katedrály a kláštera začalo postupně vznikat město.

8aa2d25bd0b43920a4d4fdf635b54928Objevení hrobu Svatého Jakuba přišlo ve vhodnou dobu, kdy Španělsko bojovalo proti arabské okupaci svého území. K řešení této situace potřebovalo pomoc okolních zemí, a proto král Alfons požádal sousední panovníky o pomoc při obraně hrobu svatého Jakuba. Traduje se, že v tomto boji pomohl i sám Svatý Jakub.

Podle legendy se v bitvě u Clavija (r.844) vedle krále Ramira I. zjevil na bílém koni jako bojovník sám Svatý Jakub, španělsky Santiago, a pomohl křesťanům zvrátit téměř prohranou bitvu proti armádě muslima Abdurrahmana II. ve prospěch Španělů. Od té doby se stal vojenským ochráncem, zvaným Matamoros (Maurobijec), a také patronem Rekonkvisty. Pod názvem Rekonkvista vešly do dějin boje za znovudobytí území Iberského poloostrova dosud obsazeného Araby.

Svatý Jakub byl prohlášen za patrona křesťanů na lberském poloostrově.

imagesMniši z vlivného francouzského kláštera v Cluny viděli v propagaci svatojakubského kultu způsob, jak upevnit křesťanský odpor vůči arabské nadvládě. Proto vyzývali křesťany k podniknutí pouti, kde jim byli po vykonání pouti uděleny plnomocné odpusky. Pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí poutníků byly podél poutní cesty stavěny hospice, mosty a ubytovny.

Ve 12.století pouti do Santiaga ještě více zesílily, protože po vpádu Turků do Jeruzaléma se staly pouti k svatému hrobu nebezpečné, proto se hlavním poutním místem Evropy stalo Santiago.

Od samých počátků poutí do Santiaga vzniklo na území Španělska několik poutních cest, např. Francouzska, Stříbmá, Severní, Anglická a další. Cesty poutníků z evropských měst se na hranicích Španělska spojovaly a dále vedly přes hory jako Francouzská cesta s Aragonskou přípojkou nebo Severní cesta běžící po pobřeží moře.shutterstock_15501499-e1413776778295

Nejznamější a nejpoužívanější cestou je Francouzská, protože právě tudy přicházelo do Santiaga nejvíc poutníků Nejznámější a nejpoužívanější je i v dnešní době.

Ročně touto cestou projdou tisíce poutníků. Její délka na španělském území měří přes 730 km.

 

MODERNÍ CAMINO

V druhé polovině 20. století, přibližně sto let po obnovení poutí do Santiaga, zažívá poutní cesta do Santiaga renesanci. Katolická církev, španělská vláda a rada Evropy vyhlásily v roce 1987 Camino za celoevropské kulturní dědictví. Světově popularním se Camino stalo v roce 1989, kdy Santiago navštívil papež Jan Pavel II. Tato událost dala podnět k „znovuobjevení“ Camina a k obnově poutnické infrastruktury v Galícii a následně po celém Caminu.

camino-de-santiago

Cesta byla znovu objevena a obnovuje se i infrastruktura po středověkém vzoru. I pro samotné Španěly je cesta novou věcí.

V současné době putují po Caminu každoročně tisíce poutníků. Důvodem pro jejich pouť již zdaleka nejsou jenom náboženské důvody, ale i důvody zcela moderní, jako je sport a poznání.
Důvodů, proč lidé chodí pěšky 800 km k hrobu světce, který zde pravděpodobně nebyl vůbec pohřben, je více. Zde jsou některé z nich:

  1. Je to poměmě levná sportovní dovolená v nádherné přírodě. Pěší turistika má své kouzlo, které doprava nenabízí.
  2. Umění, historie a architektura poutní cesty. Je zde k vidění mnoho historických památek z různých epoch umění, čítajících dohromady téměř tisíc let.
  3. Duchovní rozměry — (přitahuje mnoho příznivců alternativního životního stylu. Stále však převažují věřící křesťané.
  4. Ryze personální důvody (fotografování, sbírky. diplomová práce, zdraví apod.)
  5. Změna zaběhnutého životního stylu. Odreagování se od stereotypů všedního dne a zaměstnání.

maxresdefaultCamino skutečné splňuje všechny představy o krásně a neobvykle stráveném času a každý, kdo se na Camino vydá, zažije cestu plnou nezapomenutelných zážitků.
Kdo bude brát pouť jako sportovní zážitek, určité nebude zklamán. Bude se pohybovat v různorodém terénu, po polních pěšinách, přes pastviny, po kamenitých cestách i kamenných uličkách starobylých měst, často i po silnici, a překoná několik horských hřebenů.

Kdo se vydá za krásnou přírodou, bude také spokojen. Sestup s Pyrenejí, rozlehlá krajina osazená vinnou révou, náhorní step, kde jakoby příroda ani neexistovala, zelené stráně, voňavé eukalyptové lesy, krásné městské a příměstské parky, vyhlídky z nejvyšších bodů krajiny na to, co jste už přešli a co vás ještě čeká.

Ovšem kdo se zajíntá o umělecko - historické památky, bude přímo nadšen. K vidění je zde nejstarší poutní hospic na Caminu z roku 1127 (přibližné v té době byla u nas postavena kaple na Řípu), v kterém můžete ještě dnes přenocovat, kamenné kříže, které ukazovaly a dodnes ukazují poutníkům cestu, zbytky římských vojenských cest, historická města z 12. století, kostelík z doby předrománské, skvostná katedrála v Leónu, kamenné sýpky v Galícii, okrouhlé kamenné domy z předkřest'anské doby ... A celá ta šňůra historických památek je korunována nejfotografovanějším objektem Camina - katedrálou v Santiagu.

camino-de-santiago

A nejen to. Camino nabízí i další zajímavosti. Obec Roncesvalles, o které se mluví v "Písni o Rolandovi", běhy mladých mužů s býky ulicemi Pamplony na svátek Svatého Fermína, zástupné kostely za santiažskou katedrálu pro ty, kteří ze zdravotních důvodů neměli sílu či čas dojít až do Santiaga, ruiny "mrtvého města", kohouta a slepici chované z tradice ve zlaté kleci v příčné lodi katedrály v Santo Domingu nebo třeba kašna, z které teče místo vody víno. K nejkrásnějším zážitkům patří večerní odpočinek poutníků u společného stolu, kde každý vypráví své zážitky, radí ostatním, zapisuje si poznatky do deníčku a vychutnává si jedinečnou atmosféru společnosti poutníků z různých končin světa. A v každé poutnické ubytovně najdete knihu dojmů, kterou je zajímavé pročítat a do které můžete zapsat svoje dojmy z prošlého úseku, či napsat pozdrav svým novým známým, které jste cestou předešli.

camino-de-santiago-2005-277-1024x526

 

Jakub Starší

 

sv-jakub-uvodPocházel z rybářské rodiny, ale později se (stejně jako jeho bratr Jan) stal jedním z dvanácti apoštolů.

Pro jeho vznětlivou povahu mu přezdívali "Syn Hromu". Zasloužil se o šíření evangelia na Iberském poloostrově. Byl prvním z Ježíšových učedníků, který byl pro svou víru popraven. Stalo se tak r. 41 n.l. v Palestině, na rozkaz krále Heroda Agrippa I.. Podle legendy bylo jeho tělo převezeno do země, kde působil jako misionář, a pohřbeno v nejzápadnějším cípu poloostrova, na místě, kde dnes stojí město Santiago de Compostela. Název SANTIAGO vzikl ze jména St. Jakob. COMPOSTELA pochází z latinského "campus stellae" = hvězdné pole, které prý spatřil biskup Teodomiro (podle jiných zdrojů zbožný poustevník), a díky kterému apoštolův hrob objevil. Kostel, ve kterém byly ostatky uschovány, byl vysvěcen 25. července 816 (svátek sv. Jakuba) a v letech 1075 - 1211 vyrostla na jeho místě katedrála. V roce 1993 byla Svatojakubská cesta zapsána do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví lidstva UNESCO.