1703 Brdy - okolí Rokycan

První březnový víkend se trochu oteplilo a my se rozhodli vyrazit za poznáním blízkého okolí.  Nemohl samozřejmě chybět výšlap na horu Žďár, který představuje se svojí výškou 629 m.n.m. nejvyšší bod Strašické vrchoviny (severozápadní okraj Brd) a také geologickou ozdobu Přírodního parku Trhoň. Historie zdejšího osídlení je trochu tajemná, neboť se zde našlo jen minimum archeologických nálezů. Za nejstarší nález pocházející ze Žďáru je považována sekera z mladší doby kamenné.
Co se týče hradiště, ví se především to, že šlo o předkeltské osídlení, z pozdní doby bronzové s možným přesahem do doby halštatské (jeho vznik se datuje před rok 500 p.n.l.). Je možné, že fungovalo ještě v době laténské a že zde tedy Keltové přece jen pobývali. Nedostatek vědecky ověřitelných údajů však doplňují lidové báje a pověsti, které se k tomuto místu vztahují. Podle jedné z pověstí se na Žďáru nachází kámen, pod nímž je umístěn poklad, podle další tam kdysi stával hrad opředený různými příběhy. Mezi bytosti, které na Žďáru možná potkáte, patří černý pes, hvízdající had nebo vousatý mužík v zeleném oblečení. Záhadolog Pavel Kozák (autor knihy Tajemná místa Plzeňska) tu dokonce zachytil energetický pozůstatek pobytu draka. Podle něj by se také blízko vrcholové knihy mělo nacházet energeticky silné místo, označené navršenými kameny. Vrch Žďár vás v každém případě okouzlí, i kdybyste tu potkali jen čarovně pokroucené či lišejníkem obrostlé stromy, kamenná moře s čepicemi z mechu, nebo ze skalní vyhlídky zachytili volání okolních lesů. My to zde milujeme.

Následoval náš první letošní cyklovýlet, který vedl přes polesí Žďáru, kolem Kouklovy hory a po zelené až do Strašic. Zpět jsme se vydali po zrenovované cyklostezce č.3, která Vás dovede ze Strašic, přes Dobřív a Hrádek až do Rokycan. Jinak tato trasa spojuje Prahu s Plzní a s Domažlicemi. Moc hezká cesta. Za Strašicemi se ocitneme ve vojenském újezdu a hlavně se projíždí úžasnou lesní cyklostezkou oblastí Trhoň (plnou borůvčí) až k údolí říčky Klabavy, kde doporučujeme občerstvení v obci Dobřív s řadou roubených chalup a hlavně s historickým hamrem, původně ze 16.století. Celkem jsme najeli 33 km.

Hned další den jsme se vydali po stejném začátku, ale místo do Strašic jsme vyrazili na kopec Trhoň, který patří mezi nejvyšší v Brdech. Z Trhoně jsme se potom vraceli po červené turistické značce přes Hůrky a Svojkovice a ve finále jsme najeli 28 km.

Poslední cyklotrasa o tomto víkendu vedla přes Dobřív směrem na Skořice a následně přes Mirošov a potom opět po cyklotrase č.3 do Rokycan a domů. Tato trasa měřila 30 km.