1805 Lužická jezera

O květnových svátcích jsme se rozhodli navštívit Lužická jezera. Jedná se o oblast nedaleko Drážďan, kde se nachází velké množství jezer s cyklostezkami po okolí v nově zrekultivované oblasti, kde se v minulosti těžilo uhlí.

Jedná se opravdu o hezké místo ideální na výlety s dětmi, protože se jedná o oblast bez kopců a jízda na kole je velmi bezpečná, protože prakticky celou dobu se jezdí po nově vytvořených cyklostezkách.

Předposlední den jsme se potom přesunuli do Pirny, odkud jsme si dali moc hezký cyklovýlet podél Labe až do Drážďan.